TEKNISKE ARTIKLER

TEKNISKE ARTIKLER FRA FAGBLADET STØBERIET

Nedenstående artikler har været publiceret i STØBERIET. Eventuelle krænkelser af loven om retten at lægge disse artikler på vores hjemmeside er utilsigtet. Såfremt vi har krænket publiceringsmæssige rettigheder bedes foreningen kontaktet, hvorefter vi omgående vil fjerne de pågældende artikler fra vores hjemmeside.

Vi gør også opmærksom på, at det ikke er tilladt at kopiere fra hjemmesider.

 

2021

2021-1 Virtuelle eksperimenter med FOSECO Pro Modul for Magnasoft
2021-2 Krystallisationskim fra AlTi5B-kornforfiningsmiddel 
2021-2 Overblik over 3D-print teknologierne
2021-3 Grundlæggende støberiteknologi. Design og beregning af indløbssystemer til vertikal formning
2021-3 Reduktion af formaldehydemissioner fra vandbaserede sværter
2021-4 Danmarks første kvindelige støberitekniker
2021-4 Den grønne omstilling hos Svanehøj
2021-4 Digitalisering og automatisering af et støberi
2021-4 Elkem undervisningsserie om podning af støbejern 2

Scroll to Top