Danmarks Støberitekniske Forening

Danmarks Støberitekniske Forening

Danmarks Støberitekniske Forening (DSF) har som formål på idealistisk upolitisk grundlag at udbrede teknologisk viden, kendskab til og interesse for støberibranchen samt at samle mennesker med denne interesse.

Formålet søges fremmet ved afholdelse af møder, foredrag, sammenkomster, virksomhedsbesøg, kurser og uddannelse, samt udgivelse af medlemsbladet STØBERIET.

Enhver, der har tilknytning til eller interesse for støberibranchen, kan optages som medlem af foreningen.

Kommende arrangementer

Årsmøde 2024: 
Årsmøde på Hotel Marina i Grenå
30. august til 1. september

Efterårsmøde 2024:
Endnu ikke planlagt

Kontingent 2024

Personlige medlemmer

350 kr.

Pensionister

150 kr.

Firmamedlemmer

2000 kr.

Lærlinge

Gratis

Betalingspåmindelse

I løbet af januar 2024 udsendes et indbetalingskort, som modtagerne bedes betale.

Scroll to Top