STØBERIET

FAGBLADET STØBERIET

Foreningens fagblad STØBERIET udkommer 4 gange årligt.
Artiklerne kan være omfattet af ophavsret og må ikke gengives, helt eller delvist, uden forudgående aftale med ansvarshavende redaktør og forfatter. Stof til STØBERIET skal være redaktionen i hænde senest 6 uger før udgivelsesdato.

Ansvarshavende redaktør Herbert Wolthoorn
Mail: hwolthoorn@gmail.com

Medredaktør: Knud Bryndum

ANNONCERING I STØBERIET

PDF eller JPG i 300 DPI.
Ved annoncer til kant tillægges 3 mm beskæring/bleed og skæremærker.

OAB-TRYK APS

Faaborgvej 105 | 5250 Odense SV
Tlf.: 66 17 30 69

Annoncering i STØBERIET
1/1 side: 4000,- DKK
1/2 side: 2000,- DKK
1/4 side: 1000,- DKK

Enkeltvise annonceringer koster
1/1 side: 5000,- DKK
1/2 side: 3000,- DKK
1/4 side: 2000,- DKK

Advertising prices
1/1 4000,- DKK pr. insert
1/2 2000,- DKK pr. insert
1/4 1000,- DKK pr. insert

ANNONCØRER OG STØTTER

Stor tak til alle sponsorer!

Scroll to Top