STØBERIET

 

Foreningens fagblad STØBERIET udkommer 4 gange årligt.

 

Ansvarshavende redaktør

Herbert Wolthoorn

e-mail: hwolthoorn@gmail.com

Medredaktør

Knud Bryndum

 

 

Annoncer og teknisk produktion

Grafisk Data Center Aps

e-mail: mac@grafiskdatacenter.dk

Annoncering i STØBERIET

1/1 side: 4000,- Dkr
1/2 side: 2000,- Dkr
1/4 side: 1000,- Dkr

Priserne er baseret på annoncering i 4 efter hinanden følgende udgaver af Støberiet.

Derefter fortsætter annoncering løbende indtil andet aftales.

Enkeltvise annonceringer koster

1/1 side: 5000,- Dkr
1/2 side: 3000,- Dkr
1/4 side: 2000,- Dkr

Advertising prices

Full page insert  …………………………………………………….   4000,- Dkr pr. insert

Half page insert ……………………………………………………..  2000,- Dkr pr. insert

Quarter page insert  ……………………………………………….  1000,- Dkr pr. insert

The magazine appears during the month of March, June, September and December

The above mentioned prices are valid for 4 consecutive editions of the magazine and the agreement continues hereafter until it is canceled in writing.

If an insert is wanted in only one edition the above mentioned prices are respectively 5000, 3000 and 2000 Dkr.

The invoice will be issued by Grafisk Data Center, DK-5000 Odense, Denmark and the amount should be remitted to Grafisk Data Center.