Home

Danmarks Støberitekniske Forening (DSF) har som formål på idealistisk upolitisk grundlag at udbrede teknologisk viden, kendskab til og interesse for støberibranchen samt at samle mennesker med denne interesse.

Formålet søges fremmet ved afholdelse af møder, foredrag, sammenkomster, virksomhedsbesøg, kurser og uddannelse, samt udgivelse af medlemsbladet STØBERIET.

Enhver, der har tilknytning til eller interesse for støberibranchen, kan optages som medlem af foreningen.

——————-

Årskontingent 2023:

Personlige medlemmer:   350 kr.

Pensionister:                       150 kr.

Firmamedlemmer:             2000 kr.

Lærlinge:                              Gratis